• NL

Opleiding Biochemie Biotechnologie

Welkom op de website van de opleiding Biochemie Biotechnologie van de faculteit Wetenschappen.

Gent is de bakermat van de Biotechnologie in Vlaanderen : in de jaren '70 en '80 verrichtten verschillende laboratoria pionierswerk in het veld van de moleculaire Levenswetenschappen . In het laboratorium van Prof. Walter Fiers werd toen voor het eerst de DNA-structuur van een gen en van een volledig genoom van een virus bepaald. In het laboratorium van Prof. Marc Van Montagu en Jeff Schell werd de bakermat gelegd voor de plantenbiotechnologie. In de daaropvolgende decennia ontwikkelde zich aan de faculteit Wetenschappen van de Ugent een bloeiende en internationale sterk gewaardeerde onderzoeksgemeenschap.

In het academiejaar 2004-2005, het jaar van de grote Bachelor-Masterhervorming werd besloten tot de oprichting van een aparte opleiding 'Biochemie en Biotechnologie'. De Bacheloropleiding start met een algemene vorming in de wetenschappen, waarna stelselmatig meer kennis bijgebracht wordt over de structuur en werking van de cellen en weefsels, over de moleculaire achtergrond van fenomenen zoals stofwisseling, erfelijkheid en immuniteit en over de technieken die in het onderzoek van de moleculaire levenswetenschappen worden gebruikt. De opleiding richt zich hierbij niet specifiek op één soort organisme, maar richt zich zowel op microörganismen, planten en dieren (met uiteraard ook de mens) en kent toepassingen in onder meer de geneeskunde, landbouw en voeding. De studenten krijgen hierbij ook een uitgebreide practische opleiding waarbij technieken aangeleerd worden die in onderzoek en ontwikkeling gebruikt worden.

In de masteropleiding kiezen we voor een verdere specialisatie, waarbij studenten een keuze kunnen maken uit 5 disciplines : Biomedische Biotechnologie, Plantenbiotechnologie, Microbiële Biotechnologie, Bioinformatica en Systeembiologie en tenslotte Biochemie en Structurele Biologie. De opleiding besteedt hierbij ook veel aandacht aan de maatschappelijke en ethische aspecten van de Biotechnologie. Studenten kunnen in het laatste jaar een masterthesis-onderzoek uitvoeren in de modern uitgeruste onderzoeksgroepen die betrokken zijn bij het onderwijs in de Biochemie-Biotechnologie of in het bedrijfsleven.

Nieuws en aankondigingen

  • Symposium and summer course plant sciences organised by the Shanghai Jiao Tong University in august 2015.
    Information can be found on the following website: http://zhanglab.sjtu.edu.cn/en/Default.aspx (select the link 'The 4th International Symposium on Plant Reproductive Development' for the program).
    Note from the organizer: We can cover partial cost for local accommodation. Students pay the travel and meal fee. We can host the students in the labs for additional 3-4 weeks in doing research projects with graduate students. In addition we could arrange the cultural activities for them during the visit. For more information, contact the organizer, Prof. Dabing Zhang (zhangdb@sjtu.edu.cn).
  • Nieuwe practicumzalen in gebruik genomen. Bij de grondige renovatie van de hoogbouw op de site Ledeganck zijn ook de practicumzalen voor de opleidingen Biochemie-Biotechnologie en Biologie volledig vernieuwd. Vanaf dit semester leren onze studenten laboratoriumvaardigheden in een moderne en aangename omgeving.  • Biotechdag - Zondag 25 oktober 2015

  • IJkingstoets Wetenschappen - http://www.ijkingstoets.be

  • De Vlaamse Scriptie Prijs

Activiteiten

25/10/2015
Biotechdag - Zondag 25 oktober 2015

Cursuscruisen